تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
قطعی گاز
اطلاعیه قطعی گاز در شهرستان اشتهارد
9:36 1400/2/18

اطلاعیه قطعی گاز در شهرستان اشتهارد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه اشتهارد را در تاریخ 1400/02/19 از ساعت 10 صبح الی 16 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در محمد شهر
9:10 1400/2/18

اطلاعیه قطعی گاز در محمد شهر

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه محمد شهر را در تاریخ 1400/02/19 از ساعت 9 صبح الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در شهر تنکمان
8:30 1400/2/6

اطلاعیه قطعی گاز در شهر تنکمان

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه تنکمان را در تاریخ 1400/02/07 از ساعت 8 صبح الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در هشتگرد
10:54 1399/12/19

اطلاعیه قطعی گاز در هشتگرد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه هشتگرد را در تاریخ 1399/12/20 از ساعت 9 صبح الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در شهر هشتگرد
9:58 1399/12/4

اطلاعیه قطعی گاز در شهر هشتگرد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه شهر هشتگرد را در تاریخ 1399/12/05 از ساعت 9 صبح الی 16 قطع نماید.

مناقصه و مزایده
بازتاب اخبار
اخبار
مدیران در حوزه تامین بودجه پژوهش  و قراردادهای منعقده فکری عاجل نمایند/ کارکنان شرکت گاز استان البرز مراوده و همکاری بسیار خوبی با امور پژوهش و فناوری داشته اند.
11:57 1399/5/12

مدیران در حوزه تامین بودجه پژوهش و قراردادهای منعقده فکری عاجل نمایند/ کارکنان شرکت گاز استان البرز مراوده و همکاری بسیار خوبی با امور پژوهش و فناوری داشته اند.

منصور قلی نژاد، رئیس امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان البرز از حمایت های پژوهشی پایان نامه های دانشجویان در حوزه صنعت گاز و شرکت گاز استان البرز می گوید.

تصویر مدیرعامل
آلبوم تصاویر