تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
اطلاعیه قطعی گاز در محمودآباد
14:43 1399/3/12

اطلاعیه قطعی گاز در محمودآباد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از محمود آباد واقع در بلوار موذن را در تاریخ 1399/03/13 از ساعت 8 الی 22 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز حصارک پایین
11:37 1399/3/10

اطلاعیه قطعی گاز حصارک پایین

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از حصارک پایین کرج را در تاریخ 1399/03/11 از ساعت 8 الی 21 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار
9:12 1399/2/30

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از کوهسار را در تاریخ 1399/02/31از ساعت 9 الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در گلستانک
8:26 1399/2/29

اطلاعیه قطعی گاز در گلستانک

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از گلستانک را در تاریخ 1399/2/02/30 از ساعت 8 الی 21 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در گرمدره
9:37 1399/2/22

اطلاعیه قطعی گاز در گرمدره

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از گرمدره، را در تاریخ 99/02/23 از ساعت 8 الی 24 قطع نماید.

مناقصه و مزایده
خبرهای استانی
اخبار
تصویر مدیرعامل
آلبوم تصاویر