تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
اطلاعیه
9:57 1399/3/27

اطلاعیه

قابل توجه متقاضیان محترم:

روش حذف قبوض کاغذی گاز
8:16 1398/7/8

روش حذف قبوض کاغذی گاز

شرکت گاز استان البرز از ابتدای آذر ماه سال جاری قبض های کاغدی خود را حذف خواهد کرد.

قطعی گاز
اطلاعیه قطعی گاز در شهر جدید هشتگرد
9:21 1399/4/18

اطلاعیه قطعی گاز در شهر جدید هشتگرد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از شهر جدید هشتگرد را در تاریخ 1399/04/19 از ساعت 9 الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در اشتهارد
8:47 1399/4/16

اطلاعیه قطعی گاز در اشتهارد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از اشتهارد را در تاریخ 1399/04/17 از ساعت 9 الی 16 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در اشتهارد
8:12 1399/4/15

اطلاعیه قطعی گاز در اشتهارد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از اشتهارد را در تاریخ 1399/04/16 از ساعت 9 الی 18 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در گرمدره
8:3 1399/4/15

اطلاعیه قطعی گاز در گرمدره

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از گرمدره را در تاریخ 1399/04/16 از ساعت 8 الی 16 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در تنکمان
9:6 1399/4/14

اطلاعیه قطعی گاز در تنکمان

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از تنکمان را در تاریخ 1399/04/15 از ساعت 8 الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار
9:24 1399/4/1

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از کوهسار را در تاریخ 1399/04/02 از ساعت 9 الی 17 قطع نماید.

مناقصه و مزایده
فراخوان شماره 2099001402000015
10:19 1399/4/3

فراخوان شماره 2099001402000015

انجام مقاوم سازی سازه ای ساختمان ومکانیکی تاسیسات ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان البرز

بازتاب اخبار
اخبار
تصویر مدیرعامل
آلبوم تصاویر