تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
مناقصه و مزایده
آگهی تملک عرصه  ایستگاه های تقلیل فشار گازشهرک کوثر کرج
9:26 1398/4/5

آگهی تملک عرصه ایستگاه های تقلیل فشار گازشهرک کوثر کرج

شرکت گاز استان البرز در راستای اجرای پروژه توسعه گاز رسانی به شهرستان کرج وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تصرف قانونی یک قطعه زمین به مساحت 150متر مربع برابر کرو کی پیوست ،در شهرستان کرج -شهرک کوثر نموده است.

خبرهای استانی
اخبار
راه اندازی میز خدمت الکترونیک در آینده ای نزدیک
10:50 1398/4/12

راه اندازی میز خدمت الکترونیک در آینده ای نزدیک

سعید غفاری، سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز استان البرز از اقدامات جدید امور سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت گاز استان البرز خبر داد و گفت: راه اندازی میز خدمت الکترونیک و اپلیکیش میز خدمت مشترکین بر روی گوشی تلفن همراه از جمله اقدامات در دست انجام است.