سه‌شنبه 28 خرداد 1398   22:32:32
هزینه برقراری انشعاب مشترکین
 • 1398/2/11 چهارشنبه هزینه برقراری انشعاب مشترکین
   


  ردیف ظرفیت کنتور هزینه برقراری انشعاب
  1 4  

  1409480 ریال

  2 6  

  2114220 ریال

  3 10  

  3523700 ریال

  4 16  

  5637920 ریال

  5 25 8809250 ریال
  6 40 14094800 ریال
  7 65 22904050 ریال
  8 100  

  35237000ریال


   

1
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما