سه‌شنبه 28 خرداد 1398   22:35:49
خدمات دفاتر پیشخوان
 • 1398/2/11 چهارشنبه خدمات دفاتر پیشخوان
   

  1- اشتراک پذیری مشترکین جزء       ..................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.                                                                             

  2- ارائه قبض المثنی         ...................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.                                                                                           

  3- ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب مالی)        ................................................................................. در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.                                                            

  4- ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/ شهرداری ها)

  5- تغییر نام مشترک جزء         .................................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.                                                                                      

  6- اصلاح آدرس مشترک جزء    ............................................. درخواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره  مربوطه ارسال میگردد.

  7- ثبت رقم  کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

  8- اصلاح قبض مشترکین گاز

  9- تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/ تغییر تعداد واحد)      ................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.

  10- تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

  11- رفع اشکال قبض گاز

  12- تست کنتور گاز        ............................................................................................................................. در خواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره مربوطه ارسال میگردد.

  13- نصب علمک        

  14- جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)      .................................................................................. درخواست خدمت مذکور در دفاتر ثبت و جهت انجام خدمت به اداره مربوطه ارسال میگردد.

  15- جابجایی علمک

  16- قطع جریان گاز مشترکین

  17- وصل مجدد جریان گاز مشترکین

  18- ارائه جزییات محاسبه صورتحساب            ...................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.

  19- تفکیک کنتور گاز                                ...................................................................................... در استان البرز توسط دفاتر در حال انجام می باشد.

  20- اقاله/ فسخ قرارداد

  21- تعویض کنتور گاز

1
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما