سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   04:16:55
16:041397/12/12 يكشنبه
اولین کنفرانس فرصت ها و چالشهای مهندسی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی دراستان البرز با حضور مدیران و کارکنان شرکت گاز استان البرز به میزبانی دانشگاه خوارزمی  کرج برگزار گردید.

دکتر تقی نژاد(مدیر عامل شرکت گاز استان البرز) در پنل گاز ضمن ارائه مقاله اظهار داشت: شرکت گاز البرز در شهریور ماه سال 1394 تاسیس شد و از سال 67 اولین اشتراک در استان  اهدا شده بود که قدمت احداث شبکه های گازرسانی در حدود 30 سال می باشد و نیاز به نگهداشت بالایی دارد.

وی گفت :گاز البرز دارای 850 هزار اشتراک در سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات بوده و دارای 6000 کیلومتر شبکه توزیع، تغذیه و انتقال و همچنین 300 ایستگاه TBS، CGS،CPS و تاسیسات کوچک و بزرگ هست  که در نهایت گاز با فشار  25/. PSI مورد استفاده مشترکین قرار  می گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز  عنوان نمود: دو ویژگی درشرکت گاز استان البرزوجود دارد، اول اینکه شبکه های گازرسانی قدیمی بوده که به ناچار باید به نگهداشت وبهره برداری آن توجه ویژه ای داشت و دومین ویژگی توسعه آن  که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

تقی نژاد در ادامه گفت: شرکت گاز  استان البرز با توجه به عملکرد بهتر، پیشنهادی تحت عنوان خط انتقال غرب کرج از بویین زهرا به چهار باغ که به طول 70 کیلومتر و سایز 36 اینچ مطرح گردید که پس از تصویب در هیات مدیره شرکت ملی گازایران، پیمانکار مربوطه  با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان جذب شده و مراسم آغاز عملیات اجرایی آن به زودی برگزار خواهد شد.

دکتر تقی نژاد عنوان نمود: راهکارهایی شامل تشکیل  کارگروه  مشترک درخصوص مقررات ملی ساختمان و  ایجاد تعامل بیشتر بین دانشگاهها و نهادهای حاکمیتی و همچنین تعریف مدل یا مکانیزمی که یارانه به دستگاههایی که باعث صرفه جویی در کارخانجات شده،  باید تشکیل شود ونیز ساخت ساختمانهای سبز که مورد الگو برداری فعالان در صنعت ساختمان سازی در دستور کار  قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی دراستان البرز با حضور مدیران و کارکنان شرکت گاز استان البرز به میزبانی دانشگاه خوارزمی  کرج برگزار گردید.

دکتر تقی نژاد(مدیر عامل شرکت گاز استان البرز) در پنل گاز ضمن ارائه مقاله اظهار داشت: شرکت گاز البرز در شهریور ماه سال 1394 تاسیس شد و از سال 67 اولین اشتراک در استان  اهدا شده بود که قدمت احداث شبکه های گازرسانی در حدود 30 سال می باشد و نیاز به نگهداشت بالایی دارد.

وی گفت :گاز البرز دارای 850 هزار اشتراک در سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات بوده و دارای 6000 کیلومتر شبکه توزیع، تغذیه و انتقال و همچنین 300 ایستگاه TBS، CGS،CPS و تاسیسات کوچک و بزرگ هست  که در نهایت گاز با فشار  25/. PSI مورد استفاده مشترکین قرار  می گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز  عنوان نمود: دو ویژگی درشرکت گاز استان البرزوجود دارد، اول اینکه شبکه های گازرسانی قدیمی بوده که به ناچار باید به نگهداشت وبهره برداری آن توجه ویژه ای داشت و دومین ویژگی توسعه آن  که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

تقی نژاد در ادامه گفت: شرکت گاز  استان البرز با توجه به عملکرد بهتر، پیشنهادی تحت عنوان خط انتقال غرب کرج از بویین زهرا به چهار باغ که به طول 70 کیلومتر و سایز 36 اینچ مطرح گردید که پس از تصویب در هیات مدیره شرکت ملی گازایران، پیمانکار مربوطه  با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان جذب شده و مراسم آغاز عملیات اجرایی آن به زودی برگزار خواهد شد.

دکتر تقی نژاد عنوان نمود: راهکارهایی شامل تشکیل  کارگروه  مشترک درخصوص مقررات ملی ساختمان و  ایجاد تعامل بیشتر بین دانشگاهها و نهادهای حاکمیتی و همچنین تعریف مدل یا مکانیزمی که یارانه به دستگاههایی که باعث صرفه جویی در کارخانجات شده،  باید تشکیل شود ونیز ساخت ساختمانهای سبز که مورد الگو برداری فعالان در صنعت ساختمان سازی در دستور کار  قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                              

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، اولین کنفرانس فرصت ها و چالش های مهندسی دراستان البرز با حضور مدیران و کارکنان شرکت گاز استان البرز به میزبانی دانشگاه خوارزمی  کرج برگزار گردید.

دکتر تقی نژاد(مدیر عامل شرکت گاز استان البرز) در پنل گاز ضمن ارائه مقاله اظهار داشت: شرکت گاز البرز در شهریور ماه سال 1394 تاسیس شد و از سال 67 اولین اشتراک در استان  اهدا شده بود که قدمت احداث شبکه های گازرسانی در حدود 30 سال می باشد و نیاز به نگهداشت بالایی دارد.

وی گفت :گاز البرز دارای 850 هزار اشتراک در سه بخش صنعت،کشاورزی و خدمات بوده و دارای 6000 کیلومتر شبکه توزیع، تغذیه و انتقال و همچنین 300 ایستگاه TBS، CGS،CPS و تاسیسات کوچک و بزرگ هست  که در نهایت گاز با فشار  25/. PSI مورد استفاده مشترکین قرار  می گیرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز  عنوان نمود: دو ویژگی درشرکت گاز استان البرزوجود دارد، اول اینکه شبکه های گازرسانی قدیمی بوده که به ناچار باید به نگهداشت وبهره برداری آن توجه ویژه ای داشت و دومین ویژگی توسعه آن  که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

تقی نژاد در ادامه گفت: شرکت گاز  استان البرز با توجه به عملکرد بهتر، پیشنهادی تحت عنوان خط انتقال غرب کرج از بویین زهرا به چهار باغ که به طول 70 کیلومتر و سایز 36 اینچ مطرح گردید که پس از تصویب در هیات مدیره شرکت ملی گازایران، پیمانکار مربوطه  با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان جذب شده و مراسم آغاز عملیات اجرایی آن به زودی برگزار خواهد شد.

دکتر تقی نژاد عنوان نمود: راهکارهایی شامل تشکیل  کارگروه  مشترک درخصوص مقررات ملی ساختمان و  ایجاد تعامل بیشتر بین دانشگاهها و نهادهای حاکمیتی و همچنین تعریف مدل یا مکانیزمی که یارانه به دستگاههایی که باعث صرفه جویی در کارخانجات شده،  باید تشکیل شود ونیز ساخت ساختمانهای سبز که مورد الگو برداری فعالان در صنعت ساختمان سازی در دستور کار  قرار گیرد.

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما