سه‌شنبه 28 خرداد 1398   22:32:56
1395/7/26 دوشنبه تعرفه های فروش گاز در بخش های خانگی،عمومی و صنعتی

تعرفه گاز طبیعی در بخش خانگی در ماههای گرم   سال1394 (16 فروردین لغایت 15 آبان)

 

 

دامنه مصرف

1

2

3

4

5

6

 

دامنه (متر مکعب)

تا 45

95-46

145-96

195-146

245-196

295-246

 

قیمت هر متر مکعب گاز(ریال)

1081

1211

1656

2116

2576

2806

 

 

دامنه مصرف

7

8

9

10

11

12

 

دامنه (متر مکعب)

345-296

395-346

445-396

495-446

545-496

مازاد بر 545

 

قیمت هر متر مکعب گاز (ریال)

3151

2496

3726

3956

2186

2301

 

حداکثر نرخ دریافتی از مشترکان به ازای فروش هر مترمکعب گاز طبیعی در ماهای گرم

(بدون احتساب مالیات و عوارض) از هزار و پانصد (1500) ریال افزون نخواهد شد.
 

تعرفه فروش گاز طبیعی در سایر بخشها ی غیر خانگی در سال 1394 

نوع مصرف

گاز بهاء از 16 فروردین  تا 15 آبان

به ازاء هر متر مکعب (ریال)

گاز بهاء از 16 آبان  تا 15 فروردین  سال

بعد به ازاء هر متر مکعب (ریال)

صنعتی

پتروشیمی

2650

2650

فولاد

1320

1320

کشاورزی و دامپروری

1150

690

سایر صنایع

1000

1000

عمومی

تجاری عادی(کسب و خدمات)

1495

1495

تجاری عمومی(دولتی)

3000

1500

 ویژه (گرمابه)

1046

1046

سایر

آموزشی

926

926

ورزشی

926

926

مذهبی

926

926

خیریه

926

926

 نرخ گاز مصرفی نانوایی های سنتی باید بدون تغییر نسبت به سال 1393 اعمال شود.


 

 

 

 

 

 

 

 تعرفه گاز طبیعی در بخش خانگی در ماههای سرد سال 1394 

 16آبان لغایت 15 فروردین سال بعد

 

 

دامنه مصرف

1

2

3

4

5

6

 

اقلیم 1 (متر مکعب)

تا 300

400-301

500-401

600-501

700-601

800-701

اقلیم 2 (متر مکعب)

تا 250

250-351

351-450

451-550

551-650

651-750

 

قیمت هر متر مکعب گاز(ریال)

414

690

966

1242

1518

2208

 

 

دامنه مصرف

7

8

9

10

11

12

 

اقلیم 1(متر مکعب)

900-801

1000-901

1100-1001

1200-1101

1300-1201

مازاد بر 1301

اقلیم 2(متر مکعب)

751-850

851-950

951-1050

1051-1150

1151-1250

مازاد بر 1250

 

قیمت هر متر مکعب گاز (ریال)

2622

3036

3450

3864

4416

4830

 

 

نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما