يكشنبه 1 ارديبهشت 1398   12:02:21
جدول خدمات شرکت گاز استان البرز
نام خدمت فرایند و مراحل خدمت - مدارک مورد نیاز - فرم های مربوطه
لیست خدمات شرکت ملی گاز
اشتراک پذیری مشترکین جزء
اشتراک پذیریمشترکین عمده
ارائه قبض المثنی
ارائه استعلام بدهی ( تسویه حساب )
ارائه استعلام سازمانها
تغییر نام مشترک جزء
اصلاح آدرس مشترک  جزء
ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبود خوانی )
اصلاح قبض مشترکین گاز
تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی / تغییر تعداد واحد)
تغییر نوع مصرف
رفع اشکال قبض گاز
تست کنتور گاز
نصب علمک
جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی )
جابجایی علمک
قطع جریان گاز
وصل مجدد جریان گاز مشترکین
ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب
تفکیک کنتور گاز
اقاله / فسخ قرارداد
تعویض کنتور گاز
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما