سه‌شنبه 28 خرداد 1398   22:30:03
1396/9/28 سه‌شنبه پژوهش- اهداف و برنامه ها

فعالیت امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان البرز در سال 1396  آغاز گردید. اهداف و برنامه ریزی صورت گرفته به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

اهداف   Destination

دیدگاه حاکم بر ارائه اهداف پژوهشی بر مبنای 2 نگرش شامل "پژوهش های بنیادی" و "پژوهشهای کاربردی" بنا گردیده است، پژوهشهای بنیادی رسیدن به دانش زیر ساختی صنعت گاز ، بستر سازی علمی، مطالعاتی و افزایش سطح علم و دانش و پژوهشهای کاربردی، تسریع رسیدن به ثروت برای سازمان با نگرش کاربردی و شناخت و استفاده بهینه از تکنولوژی را مد نظر قرار داده است. این اهداف عبارتند از:

 •        ایجاد ساختار "پژوهش محوری" در کلیه فرایندهای شرکت گاز استان البرز در راستای افزایش بهره وری Productivity با اتکا بر بالا بردن اثربخشی Effectiveness  و کارایی Efficiency با شناسایی و از بین بردن فعالیتهای هزینه زا و فاقد دستاورد، فعالیتهای موازی همچنین شناسایی و جایگزینی  فعالیتهای مورد نیاز
 •        ارائه مدلهای علمی ،کاربردی به مدیریت سازمان جهت ایجاد استقرار مدیریت مشارکتی و موثر و تبدیل شرکت گاز استان البرز به "سازمانی یاد گیرنده" با اتکا بر ایجاد، کسب و انتقال دانش و اصلاح رفتار در واکنش به دانش جدید
 •         استفاده از روشهای هوشمند در کنترل، اندازه گیری، تداوم جریان و توزیع گاز و خدمات مرتبط در سطح استان البرز در راستای رسیدن به حداکثر ایمنی و افزایش ثروت سازمان و کاهش تاثیر خطای انسانی
 •     ارائه ساز و کار مناسب جهت ارزیابی اقتصادی کلیه فرایندها و تدوین مدلی با نگرش" افزایش بهره وری اقتصادی سازمان"
 •         تبدیل شرکت گاز استان البرز به "قطب پژوهشی" درسطح استان البرز و شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران با ایجاد کانالهای ارتباطی دو و چند سویه با مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی کشور
 •        ایجاد ساز و کار علمی و سیستماتیک در جهت شناسایی تکنولوژی روز دنیا، امکان سنجی جهت عملیاتی نمودن دانش نوین و احیانا بومی سازی آن در صنعت گاز

 

برنامه ریزی  Planning

با توجه به موارد ذکر شده برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

 •      تدوین روش علمی جهت تشکیل کمیته های حل مسئله در حوزه های فنی و مهندسی، بهره برداری،  پشتیبانی، مالی، منابع انسانی و استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری ، شناسایی مشکلات و رتبه بندی آنها و تبدیل مشکلات به مسئله و ارتباط موثر بین کمیته ها و ایجاد کانال ارتباطی مناسب با رویکرد تشکیل نظام پیشنهادها
 •      تبدیل مسائل اولویت بندی شده به پروپوزال دانشجویی و یا پروژه پژوهشی، تحقیقاتی
 •      تعیین ساز و کار مناسب جهت شناسایی و جذب مشاوران و ناظرین ذی صلاح در کمیته ها، پروژه ها و قراردادها
 •      حضور موثر در نمایشگاهها و سمینارها، ارتباط موثر با صاحبین صنعت، مراکز علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی در حوزه های مختلف در راستای شناسایی تکنولوژی و دانش روز مرتبط با فرایندهای شرکت و تدوین تفاهم نامه با دانشگاهها جهت آشنایی با تجهیزات صنعت گاز و ایجاد تورهای جذاب علمی حهت ایجاد ارتباط دو سویه
 •      ایجاد تعامل با سایر واحدهای پژوهشی خصوصا مجموعه شرکت ملی گاز ایران و تبادل اطلاعات و دستاوردها به صورت دو و چند سویه
 •      ایجاد سمینارهای علمی کاربردی و کارگاههای عملی درون سازمانی و برون سازمانی
 •      ایجاد ساز و کار مناسب جهت پایش پروژه های اجرایی از جهت کیفیت، زمانبندی و...
 •      ایجاد مرکز تحقیقاتی جهت دانشجویان، پژوهشگران، کارکنان جهت استفاده از کتب تخصصی، مقالات معتبر علمی، نرم افزارهای کاربردی، مجلات تخصصی، جستجوی اینترنتی، کتابخانه سنتی و دیجیتال
 •       تدوین کتاب و مقالات علمی با محوریت امور پژوهش و فناوری

 

نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما