سه‌شنبه 28 خرداد 1398   22:35:40
1396/3/3 چهارشنبه اطلاعات مورد نیاز مشترکین جزء آبونمان:

1- پاسخگویی در خصوص نحوه محاسبه گازبها
2- صدور قبض المثنی
3- کسر مبالغ پرداخت شده


وصول مطالبات:

1- قطع و وصل جریان گاز بدهکاران
2- قطع و جمع آوری مصارف غیر مجاز
3- تقسیط قبوض


تغییر نام:

مراجعه مالک یا نماینده قانونی و ارائه مدارک ذیل:
مدارک مورد نیاز:
1- سند مالکیت یا قولنامه با کد رهگیری (اصل و کپی)
2- شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی)
3- تسویه آخرین صورت حساب
در صورت عدم حضور مالک ارائه اصل و کپی وکالت نامه از طرف نماینده قانونی الزامی می باشد.

جمع آوری کنتور جهت تخریب و نوسازی و طرح شهرداری (ساماندهی):


مدارک مورد نیاز:
1-سند مالکیت یا قولنامه با کد رهگیری (اصل)
2- شناسنامه و کارت ملی (اصل)
3- ارائه تسویه حساب با اخذ رقم و تاریخ قرائت (ارائه عکس از کنتور الزامیست)صدور معرفی نامه نظام مهندسی :

حضور مالک یا نماینده قانونی الزامیست:
مدارک مورد نیاز:
 1-اصل سند یا قولنامه
2- اصل کارت ملی
3-جواز ساخت ساختمان
4-ارائه تسویه آخرین قبض گاز و رسید جمع آوری
5-جواز کسب یا نامه شروع به کار جهت الاک تجاریاشتراک پذیری:

حضور مالک(مالکین) یا نماینده قانونی الزامیست

مدارک مورد نیاز:
 1-نقشه تایید شده توسط نظام مهندسی
2- اصل و کپی سند یا قولنامه ملک
3- جواز ساخت ساختمان
4- ال و کپی شناسنامه مالک
5-اصل و کپی کارت ملی پشت و رو
6- تاییدیه بازدید علمک
7- ارائه قبض گاز ملک  مذکور یا ملک مجاور
8-اصل فیش پرداخت شده بانکی جهت هزینه ی کنتور
9-جواز کسب یا نامه شروع به کار جهت املاک تجاری
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما