سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   04:18:05
شناسنامه خدمات به مشترکین جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملکرد شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است.

جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملکرد شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است.

شرکتهای گاز استانی همواره درحال توسعه و نگهداشت شبکه های گازرسانی استان  هستند و در کنار این وظیفه ذاتی نیز دائما در حال ارائه سرویس به متقاضیان استفاده از گاز طبیعی و یا ارائه خدمات پس از فروش به مشترکین گاز طبیعی هستند.

در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملکرد شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است.

فايلها
جذب+مشترکين+عمده.pdf 1.68 MB
سند+شناسنامه+فرآيند+اشتراک+پذيري+جزء.pdf 236.311 KB
سند+فر+آيند+تغيير+ظرفيت.pdf 323.331 KB
سند+فرآيند+اصلاح+آدرس.pdf 204.469 KB
سند+فرآيند+اعلام+رقم+کنتور+مشترک+جزء+(نبود+خواني).pdf 206.925 KB
سند+فرآيند+پاسخ+استعلام+بدهي.pdf 296.135 KB
سند+فرآيند+تخريب+و+نوسازي.pdf 300.518 KB
سند+فرآيند+تست+کنتور.pdf 305.113 KB
سند+فرآيند+تعويض+کنتور.pdf 207.897 KB
سند+فرآيند+تغيير+نام+مشترک.pdf 208.361 KB
سند+فرآيند+درخواست+رفع+اشکال+قبض+يا+اصلاح+قبض.pdf 260.979 KB
سند+فرآيند+درخواست+قبض+المثني.pdf 203.988 KB
سند+فرآيند+درخواست+قطع+جريان+گاز.pdf 232.941 KB
سند+فرآيند+درخواست+وصل+جريان+گاز.pdf 298.291 KB
سند+فرآيند+محاسبه+جزئيات+صورت+حساب.pdf 187.901 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما