سه‌شنبه 28 خرداد 1398   22:27:19
1396/10/13 چهارشنبه جدول فرم ها و دستورالعمل ها

 

فرم 19-اختتام پروژه اینترنشیپ
فرم 20-پیشنهاد پروژه جهت اجرا در قالب اینترنشیپ
فرم 1-پرسشنامه  پیشنهاد پروژه پژوهشی
فرم10- پیشنهاد پروژه پژوهشی(فرم الف )
فرم 2-تعهد نامه مجریان پروژه های پژوهشی
فرم  3 - تعهدنامه مربوط به محرمانه بودن اطلاعات پروژه های پژوهشی
فرم 11- پیشنهاد طرح پژوهشی

فرم 22-گـــزارش سه ماهه طرح های پژوهــشی

پیوست 3
 فرم4-تفاهم نامه حمایت از تألیف، چاپ و نشر کتاب
فرم6- اخذ مجوزجهت ارسال مقاله  
فرم-9 اعلام انتشار مقاله در نشریات و یا همایشها برای کارکنان شرکت ملی گاز ایران
فرم 18-صورتجلسه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی 
قرارداد ناظر پروژه پژوهشی
دستورالعمل تهیه گزارشات پژوهشی
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما