سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   04:21:38
هزینه برقراری انشعاب مشترکین  


ردیف ظرفیت کنتور هزینه برقراری انشعاب
1 4  

1409480 ریال

2 6  

2114220 ریال

3 10  

3523700 ریال

4 16  

5637920 ریال

5 25 8809250 ریال
6 40 14094800 ریال
7 65 22904050 ریال
8 100  

35237000ریال


 

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما