صفحه اصلی > تماس با ما > معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
ارتباط با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

جهت ارسال و پیگیری نامه های حوزه معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
 پست الکترونیکی

modiramel@nigc.ir

 تلفن

021  84870

 نمابر

021  88933449

تاییدیه نمابر 021  84878477-80