صفحه اصلی > خبرها > آرشیو قطعی گاز 


اطلاعیه قطعی گاز در شهرستان اشتهارد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه اشتهارد را در تاریخ 1400/02/19 از ساعت 10 صبح الی 16 قطع نماید.
 ٠٩:٣٦ - 1400/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در محمد شهر
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه محمد شهر را در تاریخ 1400/02/19 از ساعت 9 صبح الی 17 قطع نماید.
 ٠٩:١٠ - 1400/02/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در شهر تنکمان
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه تنکمان را در تاریخ 1400/02/07 از ساعت 8 صبح الی 17 قطع نماید.
 ٠٨:٣٠ - 1400/02/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در هشتگرد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه هشتگرد را در تاریخ 1399/12/20 از ساعت 9 صبح الی 17 قطع نماید.
 ١٠:٥٤ - 1399/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در کرج اسلام آباد 20متری شریعتی انتهای خیابان مازنی
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه کرج اسلام آباد 20متری شریعتی انتهای خیابان مازنی را در تاریخ 1399/12/11 از ساعت 8 صبح الی 16 قطع نماید.
 ٠٨:٥٨ - 1399/12/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>