صفحه اصلی > خبرها > آرشیو قطعی گاز 


اطلاعیه قطعی گاز در شهر جدید هشتگرد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از شهر جدید هشتگرد را در تاریخ 1399/04/19 از ساعت 9 الی 17 قطع نماید.
 ٠٩:٢١ - 1399/04/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در اشتهارد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از اشتهارد را در تاریخ 1399/04/17 از ساعت 9 الی 16 قطع نماید.
 ٠٨:٤٧ - 1399/04/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در اشتهارد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از اشتهارد را در تاریخ 1399/04/16 از ساعت 9 الی 18 قطع نماید.
 ٠٨:١٢ - 1399/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در گرمدره
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از گرمدره را در تاریخ 1399/04/16 از ساعت 8 الی 16 قطع نماید.
 ٠٨:٠٣ - 1399/04/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز در تنکمان
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از تنکمان را در تاریخ 1399/04/15 از ساعت 8 الی 17 قطع نماید.
 ٠٩:٠٦ - 1399/04/14 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب