صفحه اصلی > خبرها > آرشیو قطعی گاز 


اطلاعیه قطعی گاز درماهدشت
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه ماهدشت را در تاریخ 1399/07/02 از ساعت 9/30 صبح الی 14/30 قطع نماید.
 ٠٧:٣٧ - 1399/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز درکرج خیابان بزرگمهر و خیابان انوشیروان شرقی
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه کرج خیابان بزرگمهر و خیابان انوشیروان شرقی را در تاریخ 1399/07/01 از ساعت 8 صبح الی 21 قطع نماید.
 ١٠:٢٨ - 1399/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز درکرج بلوار موذن خیابان پیروزی شمالی
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه کرج بلوار موذن خیابان پیروزی شمالی را در تاریخ 1399/07/01 از ساعت 8 صبح الی 16 قطع نماید.
 ١٠:٠٧ - 1399/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز درشهر جدید هشتگرد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه شهر جدید هشتگرد را در تاریخ 1399/06/30 از ساعت 8 صبح الی 17 قطع نماید.
 ٠٨:٣٧ - 1399/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطعی گاز درشهر جدید هشتگرد
به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری قسمتی از منطقه شهر جدید هشتگرد را در تاریخ 1399/06/25 از ساعت 8 صبح الی 15 قطع نماید.
 ٠٩:٤٦ - 1399/06/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب