تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اطلاعیه ها
اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار
16:4 1398/12/6

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از کوهسار را در تاریخ 1398/12/07 از ساعت 13 الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار
9:15 1398/12/3

اطلاعیه قطعی گاز در کوهسار

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از کوهسار را در تاریخ 04/12/1398 از ساعت 8 الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در نظرآباد
12:25 1398/11/21

اطلاعیه قطعی گاز در نظرآباد

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از نظرآباد را در تاریخ 1398/11/23 از ساعت 8 الی 17 قطع نماید.

اطلاعیه قطعی گاز در کیانمهر
10:57 1398/11/16

اطلاعیه قطعی گاز در کیانمهر

به منظورتوسعه شبکه گاز شهری، شرکت گاز استان البرز در نظر دارد گاز شهری بخشی از کیانمهر را در تاریخ 1398/11/19 از ساعت 10 الی 14 قطع نماید.

مناقصه و مزایده
آگهی تملک عرصه ایستگاه های تقلیل فشار گاز فردیس و محمدشهر
13:46 1398/11/14

آگهی تملک عرصه ایستگاه های تقلیل فشار گاز فردیس و محمدشهر

شرکت گاز استان البرز در راستای اجرای پروژه توسعه گازرسانی به شهرستان کرج، وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرامی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تصرف قانونی دو قطعه زمین به مساحت هر کدام 150 متر مربع مطابق کروکی های پیوست نموده است.

آگهی تملک عرصه ایستگاه های تقلیل فشار گاز چندار و هیو
13:41 1398/11/14

آگهی تملک عرصه ایستگاه های تقلیل فشار گاز چندار و هیو

شرکت گاز استان البرز در راستای اجرای پروژه توسعه گازرسانی به شهرستان کرج، وفق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرامی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تصرف قانونی دو قطعه زمین به مساحت چندار، 107 و هیو 150 متر مربع مطابق کروکی های پیوست نموده است.

خبرهای استانی
اخبار
تصویر مدیرعامل
آلبوم تصاویر